Our School Values

Our School Values reflect those ideas that are held in high regard by the communities that make up the whanau of our kura.

Angitu

Rangatiratanga

Whakaute

Manaakitanga

Whanaungatanga

Karakia Uara

Anei ra nga uara ngahuru ma rua o te kura a rohe o Te Karaka.

Ko te Rangatiratanga

Ko te Angitu

Ko te Whanaungatanga

Ko te Manaakitanga

Ko te Whakaute

Hoki atu ki tu whakanoa ko te Tu Tangata kia rite.

Tuturu whakamaua kia tina, tina!

Haumi e, hui e ,taiki e